Documenten

Onderstaand treft u een overzicht aan van relevante documenten. Fier Vermogensbeheer is een handelsnaam van De Vermogensbeheerders BV. U wordt derhalve voor de meest actuele documenten via onderstaande links doorverwezen naar de website van De Vermogensbeheerders B.V.

Klachtenprocedure
Orderuitvoeringsbeleid
Beloningsbeleid
Duurzaamheidsverklaring
Governancebeleid
Beleid voorkomen belangenconflicten
Begrippenlijst beleggen
Nadere Informatie Beleggingsdiensten (execution only dienstverlening)
Veilig uw portefeuille inzien
 

Veiligheid
Fier Vermogensbeheer werkt samen met drie professionele partijen (“depotbanken”) alwaar een effectenrekening op uw naam wordt geopend. De depotbanken zijn: Saxobank, Fondsenplatform en Van Lanschot Kempen. Een eventueel faillissement van Fier Vermogensbeheer ("De Vermogensbeheerders B.V.") heeft geen enkele consequentie voor uw effecten en liquiditeiten die u aanhoudt bij de diverse depotbanken.

De rol van de depotbanken is beperkt tot die van faciliterende instelling. Dit houdt in dat zij de organisatie zijn die onze opdrachten uitvoert en administreert. Deze vorm van samenwerking wordt vastgelegd in een tripartiete overeenkomst. Door heldere rapportages en uw eigen internettoegang blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw beleggingsportefeuille en kunt u alle uitgevoerde mutaties raadplegen. Uiteraard ontvangt u een overzicht van de kosten (zoals transactiekosten) en beheervergoeding.